Zvolte si typ nemovitosti

Daň z nemovitosti 2023

Daň z nemovitosti 2023

Vážení klienti a návštěvníci našich stránek FRAJER a spol.,

rádi bychom Vás informovali, že se blíží poslední termín podání daňového přiznání k nemovitostem nabytých do vlastnictví do 31.12. 2022.

>> Daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2023.

>> Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 31.1.2023 a jsou povinni ho podat všichni, kdo v r. 2022 nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, stavbu, jednotku).

>> Za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.

>> Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v r. 2022 nemovitost prodali, ale v daném kraji (působnost krajského finančního úřadu) jim ještě nějaká nemovitost zbyla.

>> Ti prodávající, kteří v r. 2022 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou také povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

>> Daň je splatná 31.5.2023.

>> Pokud je daň vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se hradí do 31.5., druhá do 30.11. (s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kde je splatnost 31.8. a 30.11.).

>> Nehradí se daň nižší než 30 Kč, s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Ta se hradí v minimální výši 50 Kč (i kdyby při výpočtu vycházela nižší).

>> Platební údaje Finanční správa zasílá složenku s údaji na adresu poplatníka (při úhradě se pak hradí České poště a.s. poplatek) nebo do datové schránky, má-li ji poplatník zřízenou.

>> Poplatník, který nemá datovou schránku, může požádat o zaslání informací o platbě e-mailem. Žádost musí doručit do 15.3.2023 na přís­lušný finanční úřad.

Více informací najdete na stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/…ovitych-veci

Zpět na Aktuality