Zvolte si typ nemovitosti

Aktuality

Daň z nemovitých věcí 2024

Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.

Již se blíží termín do kdy je nezbytné podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, nejpozdější termín je 31.1.2024.

Bližší informace najdete pod odkazem níže. https://portal.gov.cz/…veci-INF-275

Pokud nedochází ke změnám, nemusíte daňové přiznání podávat a daň vám bude vyměřena ve výši poslední známé daně, příp. bude její výše upravená na základě zákonem vymezených změn (změny sazby daně, ceny půdy, koeficientů, zániku osvobození, změně místní příslušnosti apod.).

Pour Féliciter 2024

Přejeme Vám v novém roce, abyste i letos zvolili „správnou cestu“.

Daň z nemovitosti 2023

Vážení klienti a návštěvníci našich stránek FRAJER a spol.,

rádi bychom Vás informovali, že se blíží poslední termín podání daňového přiznání k nemovitostem nabytých do vlastnictví do 31.12. 2022.

>> Daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2023.

>> Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 31.1.2023 a jsou povinni ho podat všichni, kdo v r. 2022 nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, stavbu, jednotku).

>> Za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.

>> Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v r. 2022 nemovitost prodali, ale v daném kraji (působnost krajského finančního úřadu) jim ještě nějaká nemovitost zbyla.

>> Ti prodávající, kteří v r. 2022 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou také povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

>> Daň je splatná 31.5.2023.

>> Pokud je daň vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se hradí do 31.5., druhá do 30.11. (s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kde je splatnost 31.8. a 30.11.).

>> Nehradí se daň nižší než 30 Kč, s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Ta se hradí v minimální výši 50 Kč (i kdyby při výpočtu vycházela nižší).

>> Platební údaje Finanční správa zasílá složenku s údaji na adresu poplatníka (při úhradě se pak hradí České poště a.s. poplatek) nebo do datové schránky, má-li ji poplatník zřízenou.

>> Poplatník, který nemá datovou schránku, může požádat o zaslání informací o platbě e-mailem. Žádost musí doručit do 15.3.2023 na přís­lušný finanční úřad.

Více informací najdete na stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/…ovitych-veci

Pour Féliciter 2023

Přejeme Vám v novém roce, aby jste vždy zvolili „správnou cestu“.

Spustili jsme zcela nový web

Nyní nastal čas, kdy jsme úspěšně spustili nový web. Věříme, že bude pro naše stávající a nové návštěvníky uživatelsky ještě o trochu přívětivější než ten dosavadní. S tímto cílem jsme do toho šli, abychom Vám především co nejvíce zpříjemnili hledání vhodné nemovitosti. Budeme velice rádi za Vaší odezvu, zda jste spokojení s novým prostředím našeho webu.